Zespół Szkół nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12

logo
 Dzisiaj jest 
menu
menu
menu

MENU

?
przycisk

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

przycisk

AKTUALNOŚCI

przycisk

KALENDARIUM

przycisk

NAUCZYCIELE

przycisk

WYCHOWAWSTWA

przycisk

KONSULTACJE

przycisk

PLAN LEKCJI

przycisk

PODRĘCZNIKI

przycisk

DORADZTWO ZAWODOWE

przycisk

REJON 12 GIM.

przycisk

SAMORZĄD SZKOLNY

przycisk

ZAJĘCIA DODATKOWE

przycisk

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

przycisk

RADA RODZICÓW

przycisk

DOKUMENTY SZKOLNE

przycisk

PEDAGOG

przycisk

UKS CISOWA

przycisk

RUGBY

przycisk

REMONTY

przycisk

KONTAKT

przycisk

DZIENNIK ELEKTRONICZNY


logo

 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

 

 

 

1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 04.09.2017

Termin zakończenia roku szkolnego - 22.06.2018

 

Terminy ferii i dni wolnych:

 

zimowa przerwa świateczna - 23.12.-31.12.2017

ferie zimowe - 29.01.-11.02.2018

wiosenna przerwa świąteczna - 29.03.-03.04.2018

dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

 

Święta państwowe:

 

Święto Niepodległości 11.11.2017

Święto Konstytucji 3 Maja - 03.05.2018

 

Dzień Edukacji Narodowej:

 

14.10.2017

 

Święto patrona szkoły:

 

13.05.2018

 

Uroczystości szkolne:

 

rozpoczęcie roku szkolnego - 04.09.2017

zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018

 

Wspólnie obchodzone święta:

 

Wigilia - 22.12.2017

Dzień Dziecka - 01.06.2018

 

Imprezy:

 

bal gimnazjalisty - czerwiec 2018

 

Konkursy przedmiotowe:

 

wg harmonogramu ze strony internetowej kuratorium www.kuratorium.gda.pl

 

Szkolne wycieczki:

 

wrzesień 2017

czerwiec 2018

 

2. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

 

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

 

część humanistyczna- 18.04.2018

część matematyczno- przyrodnicza- 19.04.2018

część językowa- 20.04.2018

 

3. KLASYFIKACJA W SZKOLE

 

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

 

rada klasyfikacyjna za I okres -

rada zatwierdzająca klasyfikację końcową i roczną -

 

Terminy egzaminów poprawkowych:

 

ostatni tydzień sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018

 

Terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie uczniów:

 

do 19.12.2017- powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu w I sem.

do 05.01.2018- podanie propozycji ocen semestralnych

do 12.01.2018- wystawienie ocen

do - powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu w II sem.

do - podanie propozycji ocen końcoworocznych

do - wystawienie ocen

 

4. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

13.09.2017

15.11.2017

24.01.2018

21.03.2018

06.06.2018